Bireylerin ve Kurumların başarısını artırmanın katalizörü olan "Mutlu Birey" ve  "Mutlu Kurummodelini deneyimletmek amacı ile kurulmuştur.

"Mutlu Birey" modelinde kişi;

 • Kendini tanır.
 • Potansiyelinin farkındalığını deneyimler.
 • Ne istediğini bilir.
 • Hedeflerini somut ve kontrol edilebilir şekilde planlar. 
 • Eylem adımlarını belirler.
 • Soyut kavramları somut deneyimlere dönüştürür.
 • Geçmişinden taşıdığı yükleri bırakır, özgür bir zihinle ileri adım atar.
 • Pozitif düşünce üretir.
 • Anın farkındalığını deneyimler ve her anın keyfini çıkartır.

"Mutlu Kurum" modeli her kuruma ve kurumun çalışanlarına özel olarak düzenlenen , seminerler ve uygulamalar bütünüdür.

"Mutlu Kurum" modelinde çalışanların;
 • Pozitif düşünce üretim sistemleri desteklenir.
 • Kurum aidiyet duyguları arttırılır.
 • Kollektif bilinç dönüşümü ile ortak akıl ile çözüm üretebilmeleri sağlanır.
 • Bireysel başarı tutkusundan, kurumsal başarı hazzına geçilmesi sağlanır.
 • Yardımlaşan, birbirine destek veren, çözüm üreten, bireyler olması sağlanır. 
 • Bilen halleri, Yapabilen haline dönüştürülür.
 • Yeniliklere ve değişimlere açık bireyler olmaları sağlanır.
 • Geçmişteki olay ve olguları bir deneyim olarak görmeleri sağlanır.
 • Şu an dan başlayarak ve geleceğe yönelik kontrol edilebilir ve ölçeklenebilir hedeflere sahip olmaları sağlanır.


Yaşamda Tek Bir Görevim Var "MUTLU OLMAK"...